Wstępne szkolenia BHP Poznań – kto powinien je przechodzić?


W różnego rodzaju zakładach pracy często wykorzystywane są specjalistyczne maszyny. Nowoczesne urządzenia znacznie przyspieszają cały proces produkcyjny, jednak ich awaria może stać się przyczyną poważnych wypadków. Aby tego uniknąć konieczne jest przeszkolenie z zakresu BHP Poznań każdego nowego pracownika.

Koszt szkolenia BHP pokrywa zawsze pracodawca. Jeśli zaniedba on kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, może zostać ukarany mandatem nałożonym przez Państwową Inspekcję Pracy. Oczywiście dopilnowanie terminów jest znacznie ważniejsze z powodu zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa podczas wykonywania swoich obowiązków. W Poznaniu obsługa BHP oraz szkolenia często prowadzone są przez firmy zewnętrzne.

Wstępne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy muszą odbyć wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy. Dotyczy to również osób pracujących na podstawie umowy zlecenie i o dzieło, a także odbywających w danym zakładzie praktyki zawodowe.