Badania termowizyjne- co to jest?


Badania termowizyjne poznań– czym tak właściwie są?

Badania termiczne paneli elektrycznych to wydajne maszyny do analizy używanego sprzętu. Jego zadaniem jest ocena stopnia nagrzewania się przewodów elektrycznych i większości urządzeń elektromagnetycznych w stosunku do aktualnej temperatury w urządzeniu. Idealnie nadaje się do diagnostyki, pomoże znaleźć wszelkie zwarcia oraz usterki, które nienaprawione mogą spowodować zagrożenie pożarowe.

Jakie są zalety obrazowania termicznego paneli elektrycznych?
Sprawdź lokalizację usterek i awarii,
Stale monitoruj jakość urządzenia,
Zlokalizuj połączenia, które działają w zbyt wysokiej temperaturze,
Diagnostyka może wykazać rosnący trend temperatury wskazujący punkt awarii Skontaktuj się z

w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak fabryki w miejscach pracy, wielopiętrowych budynkach mieszkalnych, centrach handlowych, ze względów bezpieczeństwa, kontrola musi być przeprowadzana przynajmniej raz w roku przez odpowiedni i kompetentny organ. Wiele firm ubezpieczeniowych oczekuje raportu z kontroli termowizyjnej panelu elektrycznego przy zakupie swoich produktów. Protokół ten jest często wykorzystywany jako podstawa do przyznania dużego rabatu przy negocjowaniu wysokości raty z ubezpieczycielem.

Ta kontrola musi być wykonana przez odpowiednio przeszkoloną uprawnioną i doświadczoną osobę. Instrumentem używanym do wykonywania pomiarów jest kamera termowizyjna odpowiedniej jakości. Testy przeprowadzane są bezdotykowo iw odpowiedniej odległości. Podczas testu specjalnie testowane są punkty prądowe, przełączniki, połączenia i transformatory. Oględziny obejmuje również szczegółowy format kabli zasilających, w szczególności ich przerwy. Wynikiem oględzin powinien być protokół zawierający miejsce i datę oględzin, adresy wykonawcy i klienta, a co najważniejsze zapisy ze zdjęciami i opisem oględzin termowizyjnych obiektu tablice elektryczne. Badania termowizyjne są bardzo potrzebne w celu przestrzegania środków bezpieczeństwa w firmach.